maagdelijk_wit
maagdelijk_wit
kleuren

Associaties
Er is géén onschuldigere, zuiverdere kleur dan wit. Wit als licht en waarheid. Je mag dan al betwijfelen of wit op zich wel een kleur is, toch geeft ze een duidelijk signaal.


In de godsdienst staat ze voor feest, het licht, de zuiverheid en de eenheid tussen ons allen. Als men het geld tracht wit te wassen, tracht men eigenlijk de zonde te doen vergeven ... Wit is zonder zonde.


Toepassingen
Wit is terug van weggeweest. Eenvoud siert en de kracht van het eigentijds wit is weer helemaal in. De steriele indruk maakt het niet alleen de ideale kleur voor de gezondheidszorg, maar zorgt er ook voor dat het contrast met iets dat je in de kijker, in het middelpunt, wilt plaatsen, zo sterk mogelijk wordt. Zo kiezen heel wat designinterieurs voor een neutraal witte achtergrond. Het creëert ruimte en licht en maakt het soms koel, maar gelijktijdig verfrissend en open.

Voldoende witruimte in onze documenten zorgt voor rust, voor aandacht aan datgene dat belangrijk is. Als je wilt dat iets overkomt, durf dan de irrelevante zaken weg te laten, wit te maken, ruimte te geven. Een sterk document heeft voor 2/3 witruimte ... En het hoeft geen betoog dat het de goedkoopste kleur is, al kan ze wel snel vuil worden ...

Phobos & Actor • Grotesteenweg 3a • 2440 Geel • info@phobosenactor.bewww.phobosenactor.be • webdesign Barbara Decraene